1. Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng dự kiến đến tay khách hàng (Tính từ lúc đơn vị vận chuyển nhận hàng từ shop)

 • Các tỉnh miền Trung và Bắc: 3 ngày
 • Các tỉnh miền Nam: 2 ngày

Lưu ý: Các tỉnh cụ thể, sẽ có thời gian giao hàng khác nhau.

2. Từ chối đơn hàng

Tím Mụi có thể từ chối đơn trong các trường hợp sau:

 • Sản phẩm tạm hết hàng;
 • Địa chỉ giao hàng không chính xác hoặc không đầy đủ thông tin;
 • Không chuyển cọc (Xem Chính sách đặt cọc ở mục số 3);
 • Đơn hàng đặt cận ngày giao (có thể thỏa thuận riêng).

3. Chính sách hoàn cọc

Vì sản phẩm được thục hiện thủ công theo size của quý khách. Nên chúng tôi sẽ nhận 50% cọc trên tổng đơn hàng.

Các trường hợp hoàn cọc và không hoàn cọc như sau:

Hủy đơn hàng trong vòng 24h sau khi đặt hàng:

 • Hàng chưa giao cho Đơn vị vận chuyển: Hoàn trả 100%

Ví dụ: quý khách chuyển cọc 300.000vnđ => hoàn trả 300.000vnđ.

 • Hàng đã giao cho đơn vị vận chuyển: Hoàn trả = 100%-50.000vnđ. (50.000vnđ là phí vận chuyển 2 chiều)

Ví dụ: quý khách chuyển cọc 300.000vnđ => hoàn trả = 300.000vnđ – 50.000vnđ = 250.000vnđ.

Hủy đơn hàng sau 24h sau khi đặt hàng:

 • Không hoàn cọc.
 • Các trường hợp thiên tai, dịch bệnh sẽ được chúng tôi xem xét:

Hoàn trả cọc = 100%-50.000vnđ. (50.000vnđ là phí vận chuyển 2 chiều)

Quý khách không nhận hàng:

 • Không hoàn cọc.